Akademik

KUR’ÂN’IN METİNLEŞME TÂRİHİ

Devamı

KURTUBÎ TEFSİRİ’NDE KIRÂAT OLGUSU

Devamı

EBU’L-BEREKÂT EN-NESEFÎ’NİN KIRÂATTAKİ YERİ

Devamı

NOKTALAMA İŞARETLERİNİN TARİHİ

Devamı

Osmanlı’da Dâr’ul-Kurrâ Müesssesi ve Kıraat Öğretimi

Devamı

Tercüme Problemleri ve Mealler

Devamı

Kur’an Semantiği bağlamında Sentaks Farklılıklarının Anlama Etkisi

Devamı

Kur’an’ın Anlaşılmasında Kıraat Farklılıklarının Rolü

Devamı

Kur’an’ın Anlaşılmasnda Dil Problemi

Devamı

Kıraatlerin Ortaya Çıkışı

Devamı

Kıraatler Açısından Fahruddân Râzî ve Tefsir-i Kebîri

Devamı

KIRAAT iLMiNDE TARıK-SENET BOYUTU

Devamı

Keşşâf’ta Mütevâtir Olmayan Kırâatlar ve Tefsir İlişkisi

Devamı

VAKF VE İBTİDÂ İLMİNİN ÂYETLERİ ANLAMLANDIRMADAKİ ETKİSİ

Devamı

Hasen es-Sehavi Hayatı, Kıraat İlmindeki Yeri ve Eserleri

 

Devamı

Ferra’nın Kıraatlere Yaklaşımı

 

Devamı

Ebu Ubeyde ve Mecazul Kur’an

 

Devamı

Ebu Amr’ın Kıraat İlmi ve Arap Dilindeki Yeri

 

Devamı

Dilbilimsel Tefsir ve Kur’an’ı Anlamaya Katkısı.pdf

 

Devamı

İSTANBUL SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİNDEKİ ARAPÇA VE OSMANLICA KIRÂAT YAZMALARI.pdf

 

Devamı

Şâz Kıraatlar ve İslâm Hukûku Açısından Değeri

 

Devamı

KUR’AN ÖĞRETİMİ

KUR’AN ÖĞRETİMİ  Eğitimin konusu insandır. Amacı ise insanı yetiştirmektir. Hz. Peygamberin şu hadisi bizim rehberimiz olmalıdır. “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” I- Kur’an Öğretiminde Usul Ve Yöntemler 1-      Harfleri isim ve resimlerle öğretmek 2-      Harfleri tahtaya yazmak ve öğrencilere yazdırmak suretiyle öğretmek 3-      Harfleri; öğretici ince kendi okuyacak ve öğrenciler muhakkak dikkatle takip edecek, öğrenciler tek tek okuyacak ve …

Devamı

KUR’AN-I KERİM EZBERLEMEDE ALTIN ÖĞÜTLER

KUR’AN-I KERİM EZBERLEMEDE ALTIN ÖĞÜTLER                  Nazif Yılmaz Her şeyden önce, Kur’an-ı Kerim ezberlerken Allah’ın sözlerini ezberlediğimizi düşünerek niyetimizde samimi ve ihlaslı olmalıyız. Öncelikle harflerin mahreçlerini ve telaffuzlarını düzeltmeliyiz. Okuyuşumuz düzgün olması gerekir. Çünkü, yanlış ezberlediğimizde düzeltmek çok zor olur. Ezberleyeceğimiz bölümü düzgün okumak için bir “Fem-i Muhsin”den (Düzgün okuyan bir hocadan) ders almamız gerekir. Kur’an-ı Kerim öğrenmek hoca merkezli …

Devamı

İnsan Zihninin Çalışma Sistemi.ppt

[embeddoc url=”http://www.kuranlaulfet.com/e-kitap/1.ppt” download=”all” viewer=”google”]

Devamı

En Muhim Mesaj Kuran.doc

[embeddoc url=”http://www.kuranlaulfet.com/wp-content/uploads/EnMuhimMesajKuranHulasa_92.doc” height=”800px” download=”all” viewer=”microsoft”]

Devamı

Kur’an Fihristi.doc

[embeddoc url=”http://www.kuranlaulfet.com/wp-content/uploads/Kur_an-Fihristi.doc” height=”800px” download=”all” viewer=”microsoft”]

Devamı

Kur’ân Tilâvetinde Ezgi Yrd. Doç. Dr. Abdulmecit OKÇU

[embeddoc url=”http://www.kuranlaulfet.com/wp-content/uploads/Kuran-Tilavetinde-Ezgi.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Devamı

KUR’AN’IN YAZILMASI – ZİYA ŞEN

[gview file=”https://www.facebook.com/download/588448704582812/Kuranin-Yazilmasi.pdf” height=”800px” save=”1″]

Devamı

KUR’AN TARİHİ – ŞABAN KARATAŞ PDF

[gview file=”https://www.facebook.com/download/635182719880921/Kuran-Tarihi.pdf” height=”800px” save=”1″]

Devamı

Kur’an’ı ibret için okumak

And olsun, Biz Kur’ân’ı zikir için kolaylaştırdık. Fakat hani ibret alacak olan? Kamer Sûresi, 54:17 Kur’ân’ın indiriliş amacını açıklayan ve bizim ona yaklaşma açımızı belirleyen âyetlerden birisi de bu âyettir. Kamer Sûresi boyunca dört defa bir nakarat gibi tekrarlanarak vurgulanan bu âyet, üç anahtar kavram ile Kur’ân’ın önemine dikkat çekmekte ve bizi ona kulak vermeye çağırmaktadır. Bu kavramlardan biri “kolaylaştırma”dır. …

Devamı

Kuran Bilgisi 3. baskı.pdf

[embeddoc url=”http://www.kuranlaulfet.com/wp-content/uploads/kuran-bilgisi-3.-baskı.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Devamı

Ehadis i şerifeler.doc

[embeddoc url=”http://www.kuranlaulfet.com/wp-content/uploads/Ehadis-i-şerifeler.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

Devamı

Başlangıçtan IX. Hicri Asra Kadar Kıraat İlminin Talimi – Necati Tetik.pdf

[gview file=”https://www.facebook.com/download/518673368251261/Ba%C5%9Flang%C4%B1%C3%A7tan%20IX.%20Hicri%20Asra%20Kadar%20K%C4%B1raat%20%C4%B0lminin%20Talimi%20-%20Necati%20Tetik.pdf” height=”830px” save=”1″]

Devamı

Cezeri Mukaddimesi-Zekeriya el-Ensari şerhi.pdf

[gview file=”https://www.facebook.com/download/659347740795972/Cezeri%20Mukaddimesi-Zekeriya%20el-Ensari%20%C5%9Ferhi.pdf” height=”830px” save=”1″]

Devamı

Avnü_r-Rahmân fî hıfzi_l-Kur_ân – Ebû Zer el-Kuleymûnî.pdf

[embeddoc url=”http://www.kuranlaulfet.com/wp-content/uploads/Avnü_r-Rahmân-fî-hıfzi_l-Kur_ân-Ebû-Zer-el-Kuleymûnî.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Devamı